Privacyverklaring

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden:
www.kooropwoensdag.nl
06 30 25 89 75
info@kooropwoensdag.nl voor het koor

bestuur@kooropwoensdag.nl voor de stichting

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
Onze website heeft niet de intentie andere gegevens te verzamelen.

Doel van de verwerking persoonsgegevens

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Het verzenden van een nieuwsbrief aan leden, bestuursleden of donateurs
– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen
– De leden te informeren over wie de mede-koorleden en de bestuursleden zijn.
Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 5 jaar als bewaartermijn wanneer de diensten niet meer aan de orde zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden gebruikt alleen technische- functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kooropwoensdag.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u eventueel een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

We beveiligen de website via SSL en laten financiële transacties verlopen met IDeal.
Deze verklaring is gemaakt met behulp van de privacyverklaring generator van veiliginternetten.nl.

Samenvatting:

Stichting Zingen voor je Leven Leeuwarden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kooropwoensdag.nl