Links

Stichting Kanker in Beeld stimuleert creatieve expressie voor mensen die betrokken zijn bij  kanker. In het hele land kun je meedoen met zingen, schilderen, schrijven en toneelspelen. De sfeer is ontspannen en laagdrempelig, ervaring is niet nodig.
In het hele land zijn koren ‘Zingen voor je leven’. Ieder met een eigen karakter. Hier is een lijst van koren te zien.

 

 

Stichting ONCOsupport wil mensen die geraakt worden door kanker een ontmoetingsplaats bieden. Misschien gewoon even voor de gezelligheid, misschien om even “stoom af te blazen”. Of om adviezen van anderen te vragen hoe om te gaan met kanker en de gevolgen van kanker.
Het adres van het inloophuis is: Wijnhornsterstraat 196, 8932 EZ Leeuwarden

De Skulp, het centrum voor mensen in Friesland die leven met kanker heeft als missie: het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het autonoom vormgeven van leven met kanker, waarbij de gast het uitgangspunt vormt. Het centrum is gevestigd in Heerenveen.

De taken van het KWF zijn:
Het financieren en faciliteren van kankeronderzoek;
Het beïnvloeden van beleid;
Het delen van kennis.
Op de website van het KWF is dan ook allerlei informatie terug te vinden.