Geschiedenis van Zingen voor je Leven koren
In Amsterdam bedenkt therapeute Patricia Deiters-Rahusen, later voorzitter van de Stichting Kanker in Beeld, het format Zingen voor je Leven koor. Bij zo’n koor moet het plezier centraal staan vindt ze. “Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed bent of niet. In alle vrijheid ontdek je je eigen stem. ” Dat was haar uitgangspunt. Eind 2002 wordt zo’n koor samengesteld door patiënten en hun naasten, aanvankelijk eenmalig, nadien permanent. Om dichter bij huis te kunnen zingen, worden in 2006 de eerste regionale koren gevormd. Dit netwerk van koren krijgt de naam Zingen voor je Leven en vindt onderdak bij de Stichting Kanker in Beeld. De koren vinden vaak een plek in een Toon Hermans Huis, een inloophuis waar (ex) kankerpatiënten elkaar kunnen ontmoeten en waar creatieve activiteiten aangeboden worden. Zo’n Toon Hermans Huis gaat ook in Leeuwarden open in mei 2009 in de Blokhuispoort – voormalige strafgevangenis en Huis van Bewaring in Leeuwarden.