Zingen voor je Leven Leeuwarden

Het koor Zingen voor je Leven Leeuwarden is niet zomaar een koor, het is een bijzonder koor. De leden van het koor zijn mannen en vrouwen die direct of indirect met kanker te maken hebben of hebben gehad. En nee, het is geen trieste boel. Het is gezellig bij Zingen voor je Leven. Zingen doet een mens goed, je wordt er vrolijk van en al helemaal als je met elkaar zingt! Het koor heeft een repertoire van pop- en luisterliedjes, bekende liedjes uit musicals, Friese liedjes en wereldmuziek. Meer informatie over de liedjes. Er zitten ongeveer 20 leden op het koor. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Mee doen

Zingen voor je Leven Leeuwarden is een heel gastvrij overdagkoor. Je bent van harte welkom om mee te komen zingen, ook als je niet met de ziekte geconfronteerd bent. Je hoeft niet voor te zingen om mee te kunnen doen. We willen een gewoon koor zijn, waarbij samen gezellig zingen centraal staat. Gewoonlijk oefent het koor  iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 tot 16.00 uur in wijkcentrum Nylân in Leeuwarden. Het adres is Surinamestraat 31, 8931CX Leeuwarden. Hier hebben we volop ruimte voor de repetities. In de pauze wisselen we meestal vrolijk en soms ook droevig nieuws uit, zoals elk koor dat doet, met een kopje thee of koffie. De kosten van deelname zijn € 17,50 per maand. Een map met het repertoire krijg je in bruikleen.

 De eerstvolgende repetitie is: zie Agenda

NIEUWS:  Op zondagmiddag  14-4 gaven we een fantastisch concert in de kerk van Huizum. 
Tijdens dit concert was er ook een muzikale bijdrage van de groep Freedom and Whiskey (Ierse en Schotse Folk).
Voor de foto’s kijk onder de tab “Optredens en concerten”